SHS Hockey
Pojď do toho s námi a buď lepším hráčem..

Týmové tréninky SHS

Jednou z hlavních částí našeho projektu jsou specializované tréninky hráčů jednotlivých ročníků. Jedná se o celoplošné tréninky vybraných hráčů stejného věku a podobné výkonnosti. Cílem je vytvářet konkurenční prostředí tak, aby hráči byli nucení pracovat na hranici svých možností. Tréninky probíhají ve velkém tempu a kluci musí bojovat o své pozice. Na těchto akcích se zaměřujeme na dovednosti, především bruslení a vedení puku, ale také na spolupráci dvou a více hráčů a souhru celých pětek. Snažíme se jim vysvětlovat základní herní situace a podporovat jejich herní myšlení. V neposlední řadě se věnujeme samotné hře, ať už v modifikovaných hrách na malém prostoru nebo hře na celé hřiště. Nedílnou součástí je také příprava mimo led, která je velmi důležitá a chceme, aby si k ní kluci vytvořili pozitivní vztah.

Do výběrových týmů vybíráme hráče, kteří v danou chvíli splňují určitá kritéria. Jako nejdůležitější je samozřejmě aktuální výkonnost, ale určitě to neznamená, že pokud někdo není momentálně na některou akci nominovaný do výběru nepatří. Máme zájem pracovat s každým hráčem a posouvat jeho výkonnost neustále dopředu. Každý se tak svoji pílí a nasazením může do našeho výběru dostat. Dále je pro nás velmi důležité chování hráčů na ledě i mimo něj. Chceme pracovat s hráči, kteří mají v sobě pokoru, dobře zapadnou do kolektivu a mají respekt ke svým spoluhráčům, trenérům a všem lidem kolem sebe. Další důležitou podmínkou je, že týmy SHS tvoří hráči, kteří dlouhodobě spolupracují s projektem formou tréninků, campů a různých akcí. Naším cílem není stavět tým z kluků, které jsme nikdy neměli možnost vidět. Naším cílem je budovat si tým z “vlastních” hráčů, které dobře známe, věří nám a chtějí s námi spolupracovat.