SHS Hockey
Pojď do toho s námi a buď lepším hráčem..

SHS HOCKEY SKILLS CAMP / 8.5.2024

Termín:
08.05.2024
Místo:
ZS Moutnice
Cena:
1 700 Kč
Platba:
Cena je splatná na místě v den konání akce.
Upozornění Tato akce je již plně obsazena.

SHS Hockey: Projekt, který dává možnost hráčům pracovat nad rámec klubové aktivity. Zaměřujeme se na komplexní rozvoj hráčů ledního hokeje s důrazem na jednotlivé schopnosti, dovednosti a jejich správné provedení. Cílem je rozvoj hokejových dovedností a jejich transfer do samotné hry. Chceme hráče neustále posouvat na lepší úroveň a pomoct jim v jejich hokejovém růstu. Pro hráče pořádáme jednotlivé tréninky, campy, soustředění, utkání, turnaje, ale i další zajímavé akce.

Základní informace: Tréninkový program, který má za cíl vhodně doplnit klubovou náplň hráčů. Tréninky probíhají v malých skupinách a jsou zaměřeny na nácvik a rozvoj hokejových dovedností (bruslení, vedení puku, střelba). Hokejové bruslení vytváří základ pro všechny činnosti a jeho zvládnutí podmiňuje dosaženou úroveň technických a taktických dovedností. V moderním hokeji je správná technika bruslení, rychlost a obratnost jedním z rozhodujících faktorů výkonu. Hráč, který nemá dokonale zvládnutou techniku bruslení je limitován v další aspektech hry. Dále se zaměřujeme na dovednosti s pukem (vedení puku, přihrávky a jejich zpracování, střelba a zakončení). Důležitou součástí je propojení bruslení a dovedností s kotoučem. Chceme, aby se hráči jednotlivé dovednosti naučili a především, aby je dokázali uplatnit v rychlosti ve hře pod časoprostorovým tlakem. Tato forma tréninku je v dnešním hokeji nezbytná a dokáže každého hráče výrazně zlepšit. Závěrečná část je věnována tréninku mimo led, kde se zaměřujeme na rychlostně – silové předpoklady, koordinaci a flexibilitu. 

Rozsah akce:

  • společné rozcvičení (15 minut)
  • trénink na ledě (2 x 60 minut)
  • trénink mimo led / kompenzační cvičení (45 minut)

Časový program akce: Přesný časový program a rozdělení do skupin bude zasláno všem přihlášeným hráčům na e-mailovou adresu v neděli (5.5.2024). Camp bude začínat v ranních hodinách (cca 10:00), konec je plánován nejpozději v 16:00.

Poznámka: Na tuto akci se můžou přihlásit hráči ročníku 2018 – 2007. V případě zájmu je nutná objednávka prostřednictvím rezervačního systému. Počet míst je omezen.

Dotazy: Mgr. Luboš Voříšek / +420 606 332 012 / vorisek19@gmail.com.