SHS Hockey
Pojď do toho s námi a buď lepším hráčem..

SHS SKILLS TRAINING DAY / 1.10.2023

Termín:
01.10.2023
Místo:
ZS Moutnice
Cena:
1 700 Kč
Platba:
Cena je splatná na místě v den konání akce.

Objednávka

Vyberte počet hráčů

Počet hráčů:
0
Cena celkem: 0

Údaje o kupujícím

V tomto kroku vyplňte následující údaje a poté pokračujte na vyplnění údajů o hráči / hráčích.

SHS Hockey: Projekt, který dává možnost hráčům pracovat nad rámec klubové aktivity. Zaměřujeme se na komplexní rozvoj hráčů ledního hokeje s důrazem na jednotlivé schopnosti, dovednosti a jejich správné provedení. Cílem je rozvoj hokejových dovedností a jejich transfer do samotné hry. Chceme hráče neustále posouvat na lepší úroveň a pomoct jim v jejich hokejovém růstu. Pro hráče pořádáme jednotlivé tréninky, campy, soustředění, utkání, turnaje, ale i další zajímavé akce.

Základní informace: Tréninkový program, který má za cíl vhodně doplnit klubovou náplň hráčů. Tréninky probíhají v malých skupinách a jsou zaměřeny na nácvik a rozvoj hokejových dovedností (bruslení, vedení puku, střelba). Hokejové bruslení vytváří základ pro všechny činnosti a jeho zvládnutí podmiňuje dosaženou úroveň technických a taktických dovedností. V moderním hokeji je správná technika bruslení, rychlost a obratnost jedním z rozhodujících faktorů výkonu. Hráč, který nemá dokonale zvládnutou techniku bruslení je limitován v další aspektech hry. Dále se zaměřujeme na dovednosti s pukem (vedení puku, přihrávky a jejich zpracování, střelba a zakončení). Důležitou součástí je propojení bruslení a dovedností s kotoučem. Chceme, aby se hráči jednotlivé dovednosti naučili a především, aby je dokázali uplatnit v rychlosti ve hře pod časoprostorovým tlakem. Tato forma tréninku je v dnešním hokeji nezbytná a dokáže každého hráče výrazně zlepšit. Závěrečná část je věnována tréninku mimo led, kde se zaměřujeme na rychlostně – silové předpoklady, koordinaci a flexibilitu. 

Časový program akce: 

  • 8:10 – 8:35 / společné rozcvičení
  • 9:00 – 10:00 / trénink na ledě
  • 10:15 – 11:15 / trénink na ledě
  • 11:30 – 12:15 / trénink mimo led 

Poznámka: Na tuto akci se můžou přihlásit hráči ročníku 2017 – 2007. V případě zájmu je nutná objednávka prostřednictvím rezervačního systému. Počet míst je omezen.

Dotazy: Mgr. Luboš Voříšek / +420 606 332 012 / vorisek19@gmail.com.