SHS Hockey
Pojď do toho s námi a buď lepším hráčem..

SHS HOCKEY SKATING TRAINING / 15.6.2023

Termín:
15.06.2023
Místo:
ZS Moutnice
Cena:
1 100 Kč
Platba:
Platba bude provedena na místě v den začátku akce.

Objednávka

Vyberte počet hráčů

Počet hráčů:
0
Cena celkem: 0

Údaje o kupujícím

V tomto kroku vyplňte následující údaje a poté pokračujte na vyplnění údajů o hráči / hráčích.

Upozornění Tato akce je určena pouze pro hráče ročníku 2014 - 2009.

SHS Hockey: Projekt, který dává možnost hráčům pracovat nad rámec klubové aktivity. Zaměřujeme se na komplexní rozvoj hráčů ledního hokeje s důrazem na jednotlivé schopnosti, dovednosti a jejich správné provedení. Cílem je rozvoj hokejových dovedností a jejich transfer do samotné hry. Chceme hráče neustále posouvat na lepší úroveň a pomoct jim v jejich hokejovém růstu. Pro hráče pořádáme jednotlivé tréninky, campy, soustředění, utkání, turnaje, ale i další zajímavé akce.

Základní informace: Jedná se o hokejový trénink, který je zaměřený na nácvik a rozvoj správné techniky bruslení. Trénink bude probíhat skupinově. V první části se budeme věnovat základnímu powerskatingu, poté bruslení v hranách a obratnostnímu bruslení kolem branek. Hokejové bruslení vytváří základ pro všechny činnosti a jeho zvládnutí podmiňuje dosaženou úroveň technických a taktických dovedností. V moderním hokeji je správná technika bruslení, rychlost a obratnost jedním z rozhodujících faktorů výkonu. Hráč, který nemá dokonale zvládnutou techniku bruslení je limitován v další aspektech hry. Důležitou součástí je propojení bruslení a vedení kotouče. Chceme, aby se hráči jednotlivé dovednosti naučili a především, aby je dokázali uplatnit v rychlosti ve hře pod časoprostorovým tlakem. Tato forma tréninku je v dnešním hokeji nezbytná a dokáže každého hráče výrazně zlepšit. Na závěr programu probíhá trénink mimo led ve kterém se zaměřujeme na rozvoj rychlostně – silových předpokladů, koordinaci a flexibilitu. Součástí jsou také kompenzační cvičení pro kompenzaci jednostranné zátěže a špatného držení těla.

Časový program akce: 

  • 12:50 – 13:05 / společné rozcvičení
  • 13:30 – 14:45 / trénink na ledě
  • 15:00 – 15:30 / trénink mimo led 

Poznámka: Na tuto akci se můžou přihlásit hráči ročníku 2014 – 2009. V případě zájmu je nutná objednávka prostřednictvím rezervačního systému. Počet míst je omezen.

Dotazy: Mgr. Luboš Voříšek / +420 606 332 012 / vorisek19@gmail.com.