SHS Hockey
Pojď do toho s námi a buď lepším hráčem..

SHS “2014 – 2015” / GAME DAY / 31.5.2023

Termín:
31.05.2023
Místo:
ZS Moutnice
Cena:
700 Kč
Platba:
Platba bude provedena na místě v den začátku akce.

Objednávka

Vyberte počet hráčů

Počet hráčů:
0
Cena celkem: 0

Údaje o kupujícím

V tomto kroku vyplňte následující údaje a poté pokračujte na vyplnění údajů o hráči / hráčích.

SHS Hockey: Projekt, který dává možnost hráčům pracovat nad rámec klubové aktivity. Zaměřujeme se na komplexní rozvoj hráčů ledního hokeje s důrazem na jednotlivé schopnosti, dovednosti a jejich správné provedení. Cílem je rozvoj hokejových dovedností a jejich transfer do samotné hry. Chceme hráče neustále posouvat na lepší úroveň a pomoct jim v jejich hokejovém růstu. Pro hráče pořádáme jednotlivé tréninky, campy, soustředění, utkání, turnaje, ale i další zajímavé akce.

Základní informace: Chtěli bychom hráčům nabídnout možnost zahrát si nad rámec klubových utkání a proto tato akce bude zaměřena výhradně na hru. Na tento den se můžou hlásit pouze hráči ročníku 2014 – 2015. Z nich budou vytvořeny dva vyrovnané týmy. Hráči budou rozdělení tak, aby nastupovali věkově a pokud možno výkonnostně proti sobě. Vše se bude odvíjet od počtu přihlášených hráčů, ale máme zájem, abychom hráli na zmenšené hřiště ve formátu 4 x 4. Samozřejmě v případě potřeby může být hra upravena tak, aby byla co nejvíce efektivní a splnila svůj účel. Chceme, aby hráči mohli své dovednosti rozvíjet pod časoprostorovým tlakem, aby museli reagovat na soupeře, aby získávali herní praxi. Trenéři budou hráče vést, ale zároveň jim nechají možnost se instinktivně rozhodovat. Věřím, že tato akce bude přínosem a hráči si ji užijí.

Časový program akce:

  • 14:15 / sraz všech hráčů
  • 14:20 – 14:35 / rozcvičení hráčů
  • 15:00 – 16:45 / SHS Select “black” – SHS Select “white” (jedna úprava ledové plochy)
  • 17:00 – 17:20 / závěrečné protažení
  • 17:20 / konec akce

Poznámky: Na tuto akci se můžou přihlásit hráči ročníku 2014 – 2015. V případě zájmu je nutná objednávka prostřednictvím rezervačního systému. Počet míst je omezen. Maximální počet hráčů v jednom týmu je 12 + 1.

Dotazy: Mgr. Luboš Voříšek / +420 606 332 012 / vorisek19@gmail.com.